Information om fallskador och sköra äldre

Nationell kraftsamling för att minska fallskador hos äldre.
Proaktiv vård av sköra äldre
För dig som arbetar i primärvården
Länk till informationssidan på SKL.
inget formulär är valt