Inbjudan till föreläsningar om den mobila vården

Region Östergötland inbjuder till Nationellt samtal omkring den Mobila Vården!

Samverkan ambulanssjukvård, specialiserad hemsjukvård, kommunal sjukvård och primärvård.

Onsdagen den 15 augusti kl 10.00-15.00 på Universitetssjukhuset i Linköping – Hasselquistsalen.

OBS! Ingång 76 Lasarettsbacken vid US/ CampusUS. Seminariet är kostnadsfritt. OBS! Ny mötesplats i år!
OBS! Antalet deltagare är begränsat!

Anmäl Dig redan idag till: magnus.kack@regionostergotland.se

Ett syfte med mötet är att skapa forum för dialog och samverkan mellan olika verksamheter, myndigheter och personal och att ta
del av varandras goda exempel. Hur ska framtidens samverkan se ut mellan olika vårdgivare? Om detta handlar årets Nationella
samtal som Region Östergötland och Linköpings universitet Medicinska fakulteten bjuder in till. Hjärtligt Välkomna!

Program:

Inbjudan Mobila Vården 2018

inget formulär är valt