Första numret av tidningen HÄLSA är ute nu

I dagarna så har Distriktssköterskeföreningens nya medlemstidning kommit ut, Vårdmagasinet HÄLSA.

Tidningen är planerad att komma ut med 4 nummer/år och redaktionen ser gärna att medlemmar bidrar med artiklar. Om du har något du vill skriva om så skicka in det till redaktionen på dsfhalsa@gmail.com

 

inget formulär är valt