Första linjen – stöd till barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen – vad är det?

Den så kallade första linjen avser den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker.

Förstalinjeboken – version 1 av nytt stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) har i överenskommelse med regeringen under flera år stöttat utvecklingen av en så kallad Första linje för barn och ungas psykiska hälsa – verksamheter och funktioner som kan ge tidiga insatser när ett barn eller ungdom visar tecken på att må dåligt.

Behovet av stödmaterial har ökat i takt med att första linjen vuxit fram i landet.  Utifrån den praktiska erfarenheten från verksamheter och den aktuella kunskap som Uppdrag Psykisk Hälsa tagit del av har vi satt samman Förstalinjeboken — ett stödmaterial om vid vilka problemställningar första linjen kan ge insatser och hur första linjen kan arbeta med upptäckt, kartläggning/bedömning, stöd och behandling.

En första version av Förstalinjeboken finns bifogad. Alla som är intresserade av förstalinjens innehåll kan läsa och återkomma med synpunkter till helena.orrevad@skl.se senast den sista augusti 2017. Materialet kommer att tryckas och spridas på Uppdrag Psykisk Hälsas (SKL) förstalinjekonferens den 4 oktober.

Meddela oss (skriv till helena.orrevad@skl.se) om ni vill att vi kommer och berättar om materialet för er.

 

Förstalinjeboken_2017_v1

 

inget formulär är valt