Första fysiska styrelsemötet efter sommaren.

Den 7-8 september sammanträdde styrelsen för första fysiska styrelsemötet efter sommaren.