Folkhälsomyndigheten önskar synpunkter på det nationella vaccinations- programmen

Folkhälsomyndigheten har enligt smittskyddsförordningen (2004:255) i uppdrag att årligen sammanställa en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen.

DSF har nu möjlighet att lyfta frågor inom vaccinationsområdet som vi anser angelägna att ta upp i årets lägesrapport, som i övrigt främst baseras på underlag från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya vacciner och vilken planering som Folkhälsomyndigheten har i fråga om att bedöma vacciner. Rapporten överlämnas till regeringen den 1 oktober.

Tidigare års rapporter finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2018

 

Maila dina svar till dsfsverige@gmail.com senast den 5 maj så sammanställer DSF svaren och skickar in.

 

 

inget formulär är valt