Enkätundersökning: Distriktssköterskors erfarenheter av risker och skador i boendemiljöer

Du som är yrkesverksam distriktssköterska inbjuds nu att delta i en enkätundersökning om vilka erfarenheter och kunskap som du fått av att arbeta med risker och skador som inträffar i hem- och boendemiljöer. Vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet pågår ett forskningsprojekt som handlar om att ta reda på vilka risker och skador som kan uppstå i en hem- och boendemiljö. Distriktssköterskornas erfarenheter är mycket viktiga i detta arbete. Därför vänder vi oss till dig som är yrkesverksam med några frågor. Du är helt anonym i denna webbenkät och enkätsvaren kommer endast att sammanställas och redovisas på gruppnivå vilket innebär att svaren behandlas konfidentiellt. Det tar ungefär 30 minuter att besvara frågorna. Vi önskar Ditt svar på enkäten senast den 31 november 2017.

Om Du har några frågor om vår undersökning är Du alltid välkommen att kontakta Jörgen Lundälv, projektledare och docent i socialt arbete (Jorgen.Lundalv@chalmers.se eller Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se) eller Charlotta Thodelius, doktorand i arkitektur (chatho@chalmers.se).

Lycka till med ifyllandet av enkäten och tack för Du vill medverka med Dina erfarenheter och kunskaper!

 

Göteborg den 23 oktober 2017

 

Jörgen Lundälv och Charlotta Thodelius

 

Här är länken till den elektroniska enkäten

 

inget formulär är valt