DSK-dagen 2021 INSTÄLLT

Mot bakgrund av förlängda restriktioner i många regioner samt en åter ökande arbetsbelastning i vården har styrelsen fattat beslut om att ställa in Distriktssköteskedagen. Det är ett tråkigt beslut att fatta, då vi länge har planerat för, och inte minst längtat efter, denna dag. Den högsta prioriteringen kommer även i fortsättningen vara hälsa, säkerhet och att minska spridningen av infektioner. Vi hoppas att vi alla kan ses nästa år.

Följs oss på hemsida och sociala medier för fortsatt information

Hälsan går först.

Mer information kommer via våra kanaler som vår kongresshemsida https://mkon.nu/distriktsskoterskedagen/ eller vår egen hemsida https://distriktsskoterska.com/ eller via Facebook Https://www.facebook.com/DSFsverige/

Styrelsen Distriktssköterskeföreningen Sverige