DSF satsar på en medlemstidning igen!

Styrelsen fick ett spännande förslag och provar att ge ut 4 nr under 2018. Kom med feedback och bidra gärna med artiklar, nyheter, info från lokalföreningarnas verksamhet, mm. Det är VÅR tidning och den blir som allra bäst när medlemmarna deltar med material. Mejla ditt bidrag till: dsfhalsa@gmail.com

Vi har lyckats få ihop en fin redaktion:

Inger Rising – Chefredaktör
Distriktssköterska, Fil. Mag., QRC Stockholm, kvalitetsregistercentrum. Stockholm

Ina El-Sherif – Ansvarig utgivare 
Vice verksamhetschef/ Distriktssköterska Capio Vårdcentral Ringen, Stockholm, Ordförande DSF Styrelse

Veronica Almstedt – Distriktssköterska Hemsjukvården Göteborg, Sekreterare DSF Styrelse

 
Marie Wilhsson – Fil. doktor, Universitetslektor i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande Högskolan Skövde

Åsa Hörnsten – Distriktssköterska, Professor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet

Annica Lagerin – Distriktssköterska, Lektor RN, PhD Akademiskt primärvårdscentrum Stockholm, Karolinska Institutet (NVS) Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Första numret av HÄLSA beräknas utkomma i mitten av mars.
inget formulär är valt