DSF i paneldebatt på Primärvårdens dag

DSF:s ordförande Ina El-Sherif deltog i en paneldebatt på Primärvårdens Dag 7 februari 2018, arrangör: Dagens Medicin.
Ina varnade för att många distriktssköterskor är under hård press och påtalade vikten av att ha välfungerande arbetsplatser med närvarande chefer, struktur, skall-krav på regelbunden fortbildning, full bemanning och vikarier vid sjukdom/ledighet, mm för att lyckas ha kvar och utb ssk/dsk i framtiden. Distriktssköterskor och specialister i allmänmedicin innehar nyckelroller och måste värnas om i en fungerande primärvård.

Ina hade även möte med SFAM:s ordförande Hanna Åsberg och DLF:s ordförande Marina Tuutma för att planera framtida samarbete, bl a i Almedalen.

inget formulär är valt