Protokoll styrelsen för Distriktsköterskeföreningen i Sverige.

 

Här finner du Årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll.

Styrelsemötesprotokoll lämnas ut på förfrågan. Maila till dsfsverige@gmail.com

Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2018
Konstituerande Styrelsemöte 180414
Konstituerande Styrelsemöte 190526