Årsmöte 2019.

Här nedan hittar du handlingar till årsmötet 2019.

 

Årsmötet hålls på Vår Gård i Saltsjöbaden den 25 maj kl 11.45-13.00. Deltagande i endast årsmötet är kostnadsfritt.

 

Kallelse och dagordning Årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Budgetförslag 2019
Verksamhetsplan och mål 2019
Proposition