Distriktssköterskedagen med årsmöte 7 april 2017

Distriktssköterskedagen med årsmöte hölls i år på Norrlandsgatan 11, Bygget Fest & Konferens.

Eftermiddagen den 7 april är det många som kommer att minnas på grund av det fruktansvärda terrordådet som skedde i Stockholm.

Vi i styrelsen vill rikta ett stort varmt

TACK

till alla medlemmar som deltog och till alla föreläsare som bidrog till att det blev en så givande och inspirerande dag trots det tragiska som inträffade.

Under dagen hade vi ett flertal duktiga och inspirerande föreläsare. En mer utförlig sammanfattning av föreläsningarna skriven av Eva Stålhammar från mediekommittén hittar du här: Evas sammanställning av Distriktssköterskedagen 7 april 2017.

Göran Stiernstedt,  föreläste om sin utredning effektiv vård och diskuterade Distriktssköterskans roll i en framtida bra och effektiv Primärvård.

 

Göran S

Efter honom var det vår folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström’s tur att prata om dagens sjukvård och hur den kan bli bättre. En diskussion följde där åhörarna ställde intressanta frågor både till Gabriel och till Göran.

 

Gabriel V

Vi fick även information om Primärvårdskvalitet av Ulrika Elmroth, projektledare.

Du kan läsa mer om primärvårdskvalitet hos SKL 

Ulrika E

Vid lunch var det många av deltagarna som passade på att besöka våra utställare för dagen.

Lunchmingel2 Lunchmingel

 

 

Första punkten efter lunch av föreningens årsmöte där Åsa Andersson från Svensk sjuksköterskeförening blev vald till mötesordförande och höll i årsmötesförhandlingarna.Åsa A

 

Ina El Sherif blev vald till föreningens nya ordförande och det blev även några nya personer invalda i styrelsen för DSF.Ina El-S

Senare under eftermiddagen föreläste professor Mai-Lis Hellénius om Livsstil och hälsa.

Mai-Lis H

 

Professor Christina Lindholm, som skulle föreläsa om sårvård, hade ingen möjlighet att komma fram på grund av det som skedde i Stockholm och denna punkt i programmet utgick därför. Istället följdes nyhetsrapporteringen från dådet och deltagarna fick meddela sina nära och kära att de var i trygghet.

Dagen avslutades sedan med att den nya hemsidan visades upp och styrelsen berättade hur det är tänkt att vidareutveckla denna. Adressen till den nya hemsidan är: www.distriktsskoterska.com

Under dagen fanns en möjlighet att delta i en tipspromenad men en tipsfråga hos var och en av våra utställare och avslutningsvis drog Ina 11 vinnare som fick välja varsin pocketbok.

 Distriktssköterskedagen avslutades med en härlig trerättersmiddag i trevligt sällskap.

Middag2  Middag

 

Varmt välkomna tillbaka nästa år!

Styrelsen för DSF Sverige

 Vi vill även tacka alla våra utställare som gjorde denna dag möjlig.

Dagens utställare var:

Mölnlycke sårförband

Arla Foods Protino

GSK Alvedon 665

Pfizer AB läkemedel

Medi kompressionsstrumpor

Nutricia näringsdryck

Högskolan Väst utbildning, forskning

Barnhälsovården Rikshandboken för Barnhälsovården.