Distriktssköterskedagen 2020

Som ett resultat av vår situation av Covid-19 kommer vi inte att kunna hålla vår Distriktssköterskedag, Framtidens patient 2020

Styrelsen i Distriktssköterskeföreningen i Sverige har beslutat att flytta fram med föreläsare och utställare till 2020 då vi hoppas kunna erbjuda en händelserik dag. Däremot kommer vårt årsmöte att hållas 22/10 kl 19:00 men då via webben.

Mer information kommer via våra kanaler som vår kongresshemsida https://mkon.nu/distriktsskoterskedagen/ eller vår egen hemsida https://distriktsskoterska.com/ eller via Facebook Https://www.facebook.com/DSFsverige/

Välkommen till årsmötet

Styrelsen Distriktssköterskeföreningen Sverige

inget formulär är valt