Deltagande i arbetsgrupp för att identifiera vårdskador i primärvården

Är du Distriktssköterska och medlem i Distriktssköterskeföreningen med intresse av att delta i arbetsgrupp för att identifiera vårdskador i primärvården?

 

SKL har en arbetsgrupp för att identifiera vilka vårdskador som är vanligast förekommande inom primärvården och jämföra dessa med de markörer som finns. Syftet är att ta reda på om markörbaserad journalgranskning är till nytta för primärvården och hur det kan sammanlänkas med Primärvårdskvalitet. I arbetsgruppen behövs en distriktssköterska, helst kliniskt aktiv med intresse för kvalitetsarbete och uppföljning.

 

Maila ditt intresse till dsfsverige@gmail.com senast den 15 november.

inget formulär är valt