Dags att söka Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kronor. Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.
Kriterier, information och blanketter finns på hemsidan www.swenurse.se  Ansökningshandlingar ska ha inkommit senast 4 augusti 2018.

inget formulär är valt