Dags att skicka in abstract till posterutställningen på Sjuksköterskedagarna

Ta chansen att sprida goda exempel från utvecklings- och forskningsprojekt på Sjuksköterskedagarna som äger rum i Stockholm 20 – 21 november 2018. I posterutställningen har du har möjlighet att beskriva kvalitetsarbete/utvecklingsprojekt eller forskningsprojekt. På Sjuksköterskedagarna deltar omkring 1000 kollegor från patientnära vård, ledarskap och utbildning. Läs mer på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida.

inget formulär är valt