Dags att motionera inför årsmötet 2019

Dags att fundera på och skicka in motioner till årsmötet. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2 2019. Litet som stort är av intresse!

Läs mer här.

inget formulär är valt