Vill du bli medlem i distriktssköterskeföreningen?

Nytt fr.o.m. 25 maj 2018 är den nya personuppgiftslagen GDPR. Läs mer om hur Distriktssköterskeföreningen hanterar personuppgifter.

Distriktssköterskeföreningen i Sverige är en riksomfattande yrkesförening för leg. sjuksköterskor som har eller studerar specialistutbildning till distriktssköterska. I vissa län finns även lokala föreningar och medlemskapet gäller även där. Föreningen är politiskt och fackligt obunden. Distriktssköterskeföreningen är en sektion under Svensk Sjuksköterskeförening. 

Föreningen verkar för att tillvarata distriktssköterskans unika kompetens och professionella utveckling. Föreningens syfte är att bevaka och främja sina medlemmars professionella utveckling genom:

  • Att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande
  • Att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde.
  • Att samverka med Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.
  • Att samverka med andra riksföreningar för sjuksköterskor
  • Att samverka med andra organisationer och intresseföreningar inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

Medlemsavgift:     300:- per år
Ålderspensionär:  150:- per år
Studerande:          Studerande vid distriktssköterskeutbildningen ges gratis medlemsskap det året man ansöker om medlemsskap, därefter full medlems- avgift

Om du vill bli medlem i Distriktssköterskeföreningen, anmäl dig via formuläret nedan.

Din medlemsansökan bekräftas sedan via mail med information om hur du betalar in din medlemsavgift.

Om det inte finns någon lokalförening där du bor blir du medlem i Nationell förening.

För utträde ur föreningen maila till dsfsverige@gmail.com

Vid utebliven inbetalning av medlemsavgift avregistreras du från medlemsregistret och är inte längre medlem i DSF.