Vill du bli medlem i distriktssköterskeföreningen?

Nytt fr.o.m. 25 maj 2018 är den nya personuppgiftslagen GDPR. Läs mer om hur Distriktssköterskeföreningen hanterar personuppgifter.

Distriktssköterskeföreningen i Sverige är en riksomfattande yrkesförening för leg. sjuksköterskor som har eller studerar specialistutbildning till distriktssköterska. I vissa län finns även lokala föreningar och medlemskapet gäller även där. Föreningen är politiskt och fackligt obunden. Distriktssköterskeföreningen är en sektion under Svensk Sjuksköterskeförening. 

Föreningen verkar för att tillvarata distriktssköterskans unika kompetens och professionella utveckling. Föreningens syfte är att bevaka och främja sina medlemmars professionella utveckling genom:

  • Att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande
  • Att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde.
  • Att samverka med Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.
  • Att samverka med andra riksföreningar för sjuksköterskor
  • Att samverka med andra organisationer och intresseföreningar inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

Medlemsavgift:     300:- per år

Ålderspensionär:  150:- per år

Studerande:          Studerande vid distriktssköterskeutbildningen ges gratis medlemskap det året man ansöker om medlemskap, därefter full medlems- avgift

Multimedlem 250:- per år för de som är medlemmar i riksföreningen för barnsjuksköterskor och/eller Riksföreningen för skolsköterskor

DSF-polare 300:- per år DSF-polare har samma förmåner som ordinarie medlem men saknar rösträtt i samband med årsmötet och kan ej heller ansöka om medel från föreningens stipendier eller bidrag.

 

OBS! Vi kommer att få ett nytt medlemsregister så om du vill bli medlem kommer  det inom kort en ny länk här om du ändå vill registrera dig så anmäl dig via formuläret nedan.

 

 

Din medlemsansökan bekräftas sedan via mail med information om hur du betalar in din medlemsavgift.

Om det inte finns någon lokalförening där du bor blir du medlem i Nationell förening.

För utträde ur föreningen maila till dsfsverige@gmail.com

Vid utebliven inbetalning av medlemsavgift avregistreras du från medlemsregistret och är inte längre medlem i DSF.