Barn, migration och integration i en utmanande tid

Här kommer information om projektet Barn, migration och integration (BMI) vid Stockholms universitet som bjuder in till konferens den 29 mars 2019.

Mer om projektet kan du läsa här.

Vid konferensen kommer projektets postdoktorer att delta och anordna sesssioner med paneler, samtal och föreläsningar. Konferensen hålls i Aula Magnas högra hörsal. Se mer information i bifogad fil. Ett mer utförligt program kommer att presenteras senare.

På konferensdagen presenteras också en antologi med samma titel som konferensen, där projektanslutna forskare har bidragit med kapitel.

Anmälan till konferensen görs via denna länk.

inget formulär är valt