Nomineringar till Riksstyrelsen

Kära medlemmar och styrelseledamöter i Distriktssköterskeföreningens lokala Föreningar Det är tid för nominering till Sverigeföreningens olika poster i Styrelsen och som revisorer. Val kommer att ske vid årsmötet 7 april 2017. Vi som är valberedning är: Eva Strandh, e-post eva.strandh@vardforbundet.se Kristina…

Läs mer...

Nya Stadgarna

Detta är de nya stadgar som togs på Fullmäktige 2016. Stadgar Distriktssköterskeföreningen 2016  

Läs mer...