Nomineringar inför Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019

Nominera till valbara poster vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019! Valen äger rum vid föreningsstämman 11 juni 2019 där sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant. Det är viktigt att sektioner och nätverk nominerar de personer som ni vill se…

Läs mer...

Remiss – SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Remiss som gäller SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.   Maila dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 20 november 2018 så sammanställer styrelsen och skickar in remissvaret.    Bifogar här betänkandet samt remissmissiv. Remissbrev SOU 2018_53 pdf…

Läs mer...

Bidrag till lokalföreningar

Är er lokalförening i behov av ett bidrag för att få till ett medlemsmöte utöver det vanliga? Läs mer i dokumentet som finns under Dokument och Rutiner och riktlinjer eller klicka här.

Läs mer...

Remiss – nya föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården

Socialsstyrelsen önskar synpunkter på förlag till föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården med tillhörande konsekvensutredning. Läs mer i dokumenten: Förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg Intygsformulär bilagorna 1-6 Konsekvensutredning_förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg Maila…

Läs mer...

Remiss – förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Socialstyrelsen önskar synpunkter på förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel med tillhörande bilaga samt konsekvensutredning. Förslagen i remissen syftar till att möjliggöra för sjuksköterskor att förskriva naloxonläkemedel. Vidare föreslås att kravet på tjänstgöringsställe tas…

Läs mer...

Remiss: Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Här kan du läsa remissen Ds 2018_31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi Skicka in dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 1 november så sammanställer DSF svaren och skickar in.

Läs mer...

Dags att söka Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kronor. Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och…

Läs mer...

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad – Glöm ej att ansöka eller nominera! Senast 23 augusti 2018!

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad 2018 syftar till att synliggöra sjuksköterskor som goda förebilder i att utveckla ett ledarskap i omvårdnad som bidrar till en vård som är trygg, säker och av god kvalitet. Stipendiet omfattar 20 000 kr och…

Läs mer...

”Låt oss sätta primärvårdens kvalitetssystem i arbete!”

Ur artikel i Dagens Medicin. ”Primärvård har en nyckelroll både i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Bred kompetens, kontinuitet och tillgänglighet är och förblir grundstenar för jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet.” Artikeln är skriven av: Elisabeth Wallenius,…

Läs mer...

Ny personuppgifts-policy med anledning av GDPR

Nytt fr.o.m. 25 maj 2018 är den nya personuppgiftslagen GDPR. Läs mer om hur Distriktssköterskeföreningen hanterar personuppgifter.

Läs mer...