Problem med kontaktformulären

För närvarande har DSF i Sverige  problem med kommunikationen med formulären på hemsidan. Det kan därför ta längre tid för svar. För att kontakta DSF i Sverige, skicka ett mail till dsfsverige@gmail.com

Läs mer...

Jämlik vård och hälsa – att utmana normer

En konferensdag för dig som är sjuksköterska och vill utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för en mer jämlik vård och hälsa. Konferensen äger rum den 6 december på Högskolan Väst i Trollhättan och arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening i samverkan…

Läs mer...

Ebba Danelius stiftelse

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening erfordras. Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas…

Läs mer...

Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

Det nationella vårdprogrammet för Cancerrehabilitering är nu öppet för en första remissrunda för att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet. Vårdprogrammet finns att hitta i rullisten för vårdprogram på remissrunda 1 på…

Läs mer...

Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer är nu färdigt för en första remissrunda för att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet. Vårdprogrammet finns att hitta i rullisten för vårdprogram på remissrunda…

Läs mer...

Nomineringar inför Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019

Nominera till valbara poster vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019! Valen äger rum vid föreningsstämman 11 juni 2019 där sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant. Det är viktigt att sektioner och nätverk nominerar de personer som ni vill se…

Läs mer...

Remiss – SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Remiss som gäller SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.   Maila dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 20 november 2018 så sammanställer styrelsen och skickar in remissvaret.    Bifogar här betänkandet samt remissmissiv. Remissbrev SOU 2018_53 pdf…

Läs mer...

Bidrag till lokalföreningar

Är er lokalförening i behov av ett bidrag för att få till ett medlemsmöte utöver det vanliga? Läs mer i dokumentet som finns under Dokument och Rutiner och riktlinjer eller klicka här.

Läs mer...

Remiss – nya föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården

Socialsstyrelsen önskar synpunkter på förlag till föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården med tillhörande konsekvensutredning. Läs mer i dokumenten: Förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg Intygsformulär bilagorna 1-6 Konsekvensutredning_förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg Maila…

Läs mer...

Remiss – förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Socialstyrelsen önskar synpunkter på förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel med tillhörande bilaga samt konsekvensutredning. Förslagen i remissen syftar till att möjliggöra för sjuksköterskor att förskriva naloxonläkemedel. Vidare föreslås att kravet på tjänstgöringsställe tas…

Läs mer...