Remiss – förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Socialstyrelsen önskar synpunkter på förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel med tillhörande bilaga samt konsekvensutredning. Förslagen i remissen syftar till att möjliggöra för sjuksköterskor att förskriva naloxonläkemedel. Vidare föreslås att kravet på tjänstgöringsställe tas…

Läs mer...

Remiss: Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Här kan du läsa remissen Ds 2018_31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi Skicka in dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 1 november så sammanställer DSF svaren och skickar in.

Läs mer...

Dags att söka Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kronor. Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och…

Läs mer...

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad – Glöm ej att ansöka eller nominera! Senast 23 augusti 2018!

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad 2018 syftar till att synliggöra sjuksköterskor som goda förebilder i att utveckla ett ledarskap i omvårdnad som bidrar till en vård som är trygg, säker och av god kvalitet. Stipendiet omfattar 20 000 kr och…

Läs mer...

”Låt oss sätta primärvårdens kvalitetssystem i arbete!”

Ur artikel i Dagens Medicin. ”Primärvård har en nyckelroll både i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Bred kompetens, kontinuitet och tillgänglighet är och förblir grundstenar för jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet.” Artikeln är skriven av: Elisabeth Wallenius,…

Läs mer...

Ny personuppgifts-policy med anledning av GDPR

Nytt fr.o.m. 25 maj 2018 är den nya personuppgiftslagen GDPR. Läs mer om hur Distriktssköterskeföreningen hanterar personuppgifter.

Läs mer...

Dags att skicka in abstract till posterutställningen på Sjuksköterskedagarna

Ta chansen att sprida goda exempel från utvecklings- och forskningsprojekt på Sjuksköterskedagarna som äger rum i Stockholm 20 – 21 november 2018. I posterutställningen har du har möjlighet att beskriva kvalitetsarbete/utvecklingsprojekt eller forskningsprojekt. På Sjuksköterskedagarna deltar omkring 1000 kollegor från…

Läs mer...

Bra måltider i äldreomsorgen

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det är huvudbudskapen i…

Läs mer...

Remiss SVF för tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har genomgått en revidering och är nu ute på remiss. Bland annat finns förändringar i handläggningen av ändrade avföringsvanor. Läs mer på Regionala Cancercentrum i Samverkan. Skicka in dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast…

Läs mer...

Remiss, Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Socialstyrelsen genomförde 2016 en nationell utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede. Under arbetet med utvärderingen framkom att det finns otydligheter avseende vissa begrepp och behov av en mer konkret och verksamhetsnära beskrivning av vad begreppen innebär. För att…

Läs mer...