Konferens med Svensk Sjuksköterskeförenings Nätverk Sömn och Hälsa 14 mars 2019

Välkommen till årets konferens med temat ”Att utvecklas i sin profession – med sömn i fokus”. Konferensen arrangeras av Svensk Sjuksköterskeförenings Nätverk Sömn och Hälsa i samarbete med Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad. Konferensen syfte är att…

Läs mer...

Länksidan uppdaterad

Nu finns ännu fler länkar på hemsidan. Här finner du både yrkesrelaterade länkar och länkar till andra yrkesföreningar och myndigheter.  

Läs mer...

Remissvar God och nära vård, delbetänkande 2

Remissvaren som DSF lämnat finns att läsa här.

Läs mer...

Dags att motionera inför årsmötet 2019

Dags att fundera på och skicka in motioner till årsmötet. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2 2019. Litet som stort är av intresse! Läs mer här.

Läs mer...

Nominera till styrelsen för DSF i Sverige

Medlemmar! Det är nu dags att nominera styrelseledamöter inför Distriktssköterskeföreningen i Sveriges årsmöte den 25 maj 2019 i Saltsjöbaden i Stockholm. Du som medlem kan nominera någon annan medlem eller dig själv till en plats i styrelsen. Den nominerade ska vara…

Läs mer...

Pssssssst! Smygtitt på kommande program för DSF kongress och 60-årsjubileum 2019

DAG 1  – fredag 24 maj Morgan Alling – besvärliga människor. Hilda Svensson – disputerad distriktssköterska angående smärta och osteoporos. Gabriel Otterman – barnläkare angående barnskydd. Nätverket Nikola – blås- och tarmdysfunktion. Göran Stiernstedt & Anna Nergårdh – framtidens nära…

Läs mer...

Problem med kontaktformulären

För närvarande har DSF i Sverige  problem med kommunikationen med formulären på hemsidan. Det kan därför ta längre tid för svar. För att kontakta DSF i Sverige, skicka ett mail till dsfsverige@gmail.com

Läs mer...

Jämlik vård och hälsa – att utmana normer

En konferensdag för dig som är sjuksköterska och vill utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för en mer jämlik vård och hälsa. Konferensen äger rum den 6 december på Högskolan Väst i Trollhättan och arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening i samverkan…

Läs mer...

Ebba Danelius stiftelse

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening erfordras. Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas…

Läs mer...

Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

Det nationella vårdprogrammet för Cancerrehabilitering är nu öppet för en första remissrunda för att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet. Vårdprogrammet finns att hitta i rullisten för vårdprogram på remissrunda 1 på…

Läs mer...