Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Den 24 juni 2019 beslutade Folkhälsomyndigheten om ändringen i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ni hittar ändringsföreskriften (HSLF-FS 2019:17) på Folkhälsomyndighetens webbplats, och i den gemensamma…

Läs mer...

PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet bjuder in till inspirationsdag den 16 september 2019.

Läs mer...

Kongress 2019

Den 24-25 maj höll Distriktssköterskeföreningen i Sverige sin kongress och 60 års jubileum med årsmöte på Vår Gård. Här finner du information kring evenemanget.

Läs mer...

Remiss nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer har reviderats och skickas nu ut på en två månader lång remissrunda. Remissversionen av vårdprogrammet, information om remissrundan hittar ni via följande länk: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/  Under rubriken ”Remissrunda för reviderade vårdprogram”, välj ”matstrups- och magsäckscancer”….

Läs mer...

Riktlinjer för psoriasis

Nu är de nationella riktlinjerna för psoriasis publicerade på Socialstyrelsens hemsida. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med psoriasis.

Läs mer...

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2019

Här finner du DSF i Sveriges svar på Folkhälsomyndighetens rapport Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2019 .

Läs mer...

Remissvar framtidens specialistsjuksköterska

Distriktssköterskeföreningen i Sverige har lämnat remissvar på utredningen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll nya möjligheter.

Läs mer...

ÖNH dagar 9-12 april 2019 i Malmö

Inbjudan från ÖNH dagarna. ÖNH-kliniken i Lund/Malmö tillsammans med SFOHH och FÖNH vill varmt välkomna till ÖNH-dagarna, Sveriges viktigaste vetenskapliga kongress och mötesforum inom öron-, näs- och halssjukdomar samt huvud- och halskirurgi. Läs mer om ÖNH dagarna här.

Läs mer...

Nominera till valbara poster vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019

Valen äger rum vid föreningsstämman 11 juni 2019. Sektioner och nätverk kan nominerar de personer som ni vill se som förtroendevalda i SSF´s styrelse och som revisorer för verksamheten. Du kan även som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara…

Läs mer...

Barn, migration och integration i en utmanande tid

Här kommer information om projektet Barn, migration och integration (BMI) vid Stockholms universitet som bjuder in till konferens den 29 mars 2019. Mer om projektet kan du läsa här. Vid konferensen kommer projektets postdoktorer att delta och anordna sesssioner med paneler,…

Läs mer...