Årets forskningsstipendiat

Årets forskningsstipendium gick till Peter Nymberg

Målet med Peters forskning är ett holistiskt omhändertagande hos de som söker primärvård med psykisk ohälsa. Då det är känt att hälsoundersökningar med uppföljning har en stor effekt på hälsan i en befolkning. Det finns koppling mellan psykisk ohälsa och osunda levnadsvanor, där det är den psykiska ohälsan som är orsaken till de osunda levnadsvanorna.  Vi kommer att erbjuda ett strukturerat hälsosamtal till alla som söker vård på grund av psykisk ohälsa. Strukturen baseras på ”Hälsokurvan” som fylls i tillsammans med patient, åtgärdsplan och uppföljning bestäms tillsammans. Uppföljande besök sätt upp på väntelista för Hälsokurva 12 månader enl. flödesschema. Utvärdering med fokus på förändring av levnadsvanor och psykiskt mående.

inget formulär är valt