Årets Distriktssköterska

Årets Distriktssköterska erhåller 10 000 kr och en oljelampa i keramik med guldtext.

Vinnare av Årets Distriktssköterska kungörs vid Distriktssköterskeföreningens (DSF) årsmöte, omnämns på föreningens hemsida och facebook-sida samt i Vårdmagasinet HÄLSA.

 

Kriterier för ansökan

Personen som nomineras ska vara medlem i Distriktssköterskeföreningen. Medlem kan nominera sig själv. Den som nominerar ska bifoga två referenser med uppdaterade kontaktuppgifter.

Den som nomineras till Årets Distriktssköterska ska:

   • vara yrkesverksam inom något av distriktssköterskans professionsområden
   • bidragit till att föra professionen framåt och/eller utfört en särskilt värdefull insats för patient och/eller närstående
   • vara medlem i DSF sedan minst två år
   • tillfrågas innan nominering skickas in

Styrelsen för DSF Sverige förbehåller sig rätten att utse Årets Distriktssköterska alternativt avstå vid för få sökande eller ofullständigt uppfyllda kriterier. Beslutet kan inte överklagas. Vidare önskas en kortare text om det aktuella arbetet/insatsen som sedan publiceras i Vårdmagasinet HÄLSA.

Samtliga ansökningar som inkommer bekräftas av stipendieansvarig via e-post. Däremot meddelas endast de som beviljats stipendium.

Nomineringen görs senast 31 mars 2024 i formuläret nedan.

Så hanterar föreningen dina personuppgifter vid stipendieansökan.

Välkommen med din ansökan!