Årets Distriktssköterska 2021

En spindel i nätet! Ingen har som denna person under alla yrkesår bidragit till utveckling för distriktssköterskans profession såväl i att driva frågor nationellt som lokalt och bidragit till vår förenings fortlevnad. Genom sin insats till VIPS, Vårdhandboken, Rikshandboken för BVC och utvecklandet av Kompetensbeskrivning och många andra publikationer visar hon om och om igen oförtrutet sin bredd och kompetens. Under de senaste 4 åren har hon bland annat deltagit i utredningen God och nära vård vid Regeringskansliet. Nu är hon aktiv i uppföljningen och bevakar omställningen. Hon har även vid ett flertal tillfällen för att utveckla och stötta professionen uppvaktat politiker, besökt socialdepartementet, samverkat med Vårdförbundet och stöttat vår förening. Hon har varit med och startat vår medlemstidning Vårdmagasinet HÄLSA där hon fortsatt är aktiv och mån om att driva tidningen framåt och sprida kunskap. Just nu är hon aktiv i det pågående vaccinationsarbetet under pandemin. Genom att alltid finnas där som ständig moderator stöttar du när frågor högt och lågt dyker upp. En fantastisk kunnig allsidig och drivande distriktssköterska som förstår den lilla människan men också att ser saker och förmår att sätta de i ett större perspektiv för alla olika roller. Detta är en så viktig del för helhetsperspektivet.

inget formulär är valt