Arbetar du med Psoriasis?

Socialstyrelsen arbetar just nu med ett projekt om att ta fram nya riktlinjer för vård vid psoriasis. I detta ingår att ta fram en grupp som arbetar med prioriteringsfrågor, medlemmarna i denna grupp tas från olika yrkesföreningar, bla från vår.

Arbetar du med detta och skulle vara intresserad att delta för Distriktssköterskeföreningens räkning? Kontakta då oss på dsfsverige@gmail.com och berätta lite om dig själv så lämnar vi dina uppgifter vidare till kontaktpersonen på Socialstyrelsen. Viktigt att du kan ta dig till Stockholm för möten.

inget formulär är valt