Arbetar du med patienter som har sjukdomar i rörelseorganen?

Socialstyrelsen kommer under hösten att påbörja arbetet med att revidera de Nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. De söker därför personer som kan delta i en heldags hearing den 8 februari, 2018 i Stockholm för att informera om riktlinjeuppdraget, arbetet med revideringen samt diskutera innehållet i riktlinjerna.

Revideringen av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar kommer att ta utgångspunkt i de nationella riktlinjerna från 2012. I december kommer de att skicka ut ett förslag på avgränsning till alla deltagare. En viktig förändring är att riktlinjerna denna gång totalt kommer att innehålla färre antal frågeställningar och att dessa också kommer att utgå från ett tydligare styr- och ledningsperspektiv.

 För att mötet den 8/2 ska bli så effektivt som möjligt förväntas det att deltagarna har läst igenom förslaget och kommer väl förberedda.

Är du intresserad av att delta? Anmäl i så fall ditt intresse så snart som möjligt och berätta vad du arbetar med till styrelsen i DSF på dsfsverige@gmail.com

 

inget formulär är valt