Är du intresserad av att vara med när SKL tar fram en struktur för kunskapsutbyte inom psykisk hälsa

SKL har överenskommit med regeringen att 2017 inleda ett arbete med att förstärka strukturerna för kunskapsutbyte rörande psykisk hälsa. Syftet är ytterst att öka förutsättningarna för jämlika och evidensbaserade insatser inom all vård.

Är du intresserad av att representera Distriktssköterskeföreningen i detta arbete?

Anmäl i så fall ditt intresse till oss i styrelsen senast 15 augusti.

Här kan du läsa mer om projektet:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskap-styrning/resurscenter/ 

inget formulär är valt