Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Den 24 juni 2019 beslutade Folkhälsomyndigheten om ändringen i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ni hittar ändringsföreskriften (HSLF-FS 2019:17) på Folkhälsomyndighetens webbplats, och i den gemensamma författningssamlingen på Kunskapsguiden.se.

Ändringarna, som träder i kraft den 1 september 2019, innebär att vaccination mot rotavirus ska erbjudas av landstingen enligt det schema och med de tidsbegränsningar som framgår av föreskriften. Vidare har formuleringar i föreskrifterna justerats för att öka läsbarheten, men detta innebär inte några ändringar i praktiken.

Ni hittar mer information om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, vaccination mot rotavirus och vanliga frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats.