Höstmöte politikerträff DSF Östergötland

Tid:18:00 - 21:00
Plats:Linköpings Segelsällskaps klubblokal

DISTRIKTSSKÖTERSKA kom på mötet! ! Du behövs!!

DIN röst är viktig för att påverka Distriktssköterskans roll i framtiden!

Dags att träffa våra politiker och ställa frågor om Distriktssköterskans roll/arbete. Välkomna att diskutera i små runda bords samtal!

Närvarande politiker på mötet är: Fredrik Sjöstrand, moderaterna, Lena Micko, socialdemokraterna, Regionen Östergötland. Sara Ankarberg, Liberalerna socialnämnden, Motala kommun. Emelie M Gustafsson och Göran Gunnarsson centerpartiet, äldrenämnden Linköpings kommun.  Anita Jonasson Kroon och Ylva Bjerke moderaterna, Linköpings kommun. Ragnar Asserhed liberalerna, Norrköpings kommun.

Inför mötet läs gärna

Agenda möte 23 09 28 i Distriktssköterskeföreningen i Östergötland

Lokal: Seglaresällskapets klubbstuga i Linköping

18.00- 18:45 Buffémat, Kaffe tas med till borden

18:45 Inledning av ordförande i Distriktssköterskeföreningen i Östergötland

18.50- 19:00 Presentation av politiker som får några minuter var

19:00 Åsa och Susanne pratar om primärvård. Maria och Annika hemsjukvård. Katarina om Säbo

19:30 Runda bordssamtal. Finns frågor på borden. 25 minuter ett rundabordssamtal. Politiker byter bord.

20: 30 Sammanfattning av vad som framkommit av debatten

21:00 Avslutning

 

Mål med debatten är att uppmärksamma politiker på Distriktssköterskan som har en specialistutbildning med skyddad yrkestitel. Distriktssköterskan arbetar inom alla delar i vården men främst inom primärvård, hemsjukvård , barn -och skolhälsovård .

Vi arbetar med människor genom hela livet med ett hälsofrämjande synsätt. Att göra politikerna medvetna om skillnaden på en Distriktssköterska och en sjuksköterska. Uppmärksamma politikerna på vad som händer när det inte finns tillräckligt med Distriktssköterskor.

Frågor under mötet:

  • Mötesdeltagarnas frågor
  • Vad vet ni om Distriktssköterskan?
  • Vi ser att man anställer sjuksköterskor som har en helt annan kompetens, vad tänker ni om detta?
  • Vad har ni själva för erfarenhet i kontakt med distriktssköterskor genom tiderna?
  • Hur ser ni politiker att vi i Östergötland ska kunna bibehålla god säker och effektiv vård i primärvården när antalet distriktsköterskor minskar och kraven i närsjukvården ökar?

Välkomna!

Laddar Karta...
inget formulär är valt