Föreläsning om Distriktssköterskeledd klimakteriemottagning

Tid:18:45 - 19:30

Hej

Den 16/11 har Distriktssköterskeföreningen i Göteborg sitt höstmöte med en föreläsning om Distriktssköterskeledd klimakteriemottagning av Lena Rindner, Distriktssköterska Med Dr.

Göteborg erbjuder alla medlemmar i Distriktssköterskeföreningar runt om i Sverige att vara med på länk.

För att vara med så tryck på ctrl + clicka på den blå texten, klicka här.  Klicka här!

Tid för föreläsningen är 18:45

OBS! Ingen anmälan utan det är bara att klicka på länken så ska det fungera.

Karta Otillgänglig
inget formulär är valt