Distriktssköterskedagen 2020

Tid:08:00 - 20:00

Save The Date 8 maj

Distriktssköterskedagen 2020

Framtidens patient

 

Hotell Birger Jarl, Stockholm.

 

Ur programmet:

Att varar patient i framtidens hälsa- och sjukvård
Distriktkssköterskans uppdrag framåt
Vem tar hand om folkhälsan?

Axplock av medverkande:
Oili Dahl, Svensk sjuksköterskeförening
Ann Johansson, Vårdförbundet
Charlotta George, Socialstyrelsen
Ulrika Årehed Kågström, Cancerfonden
Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kvinnofrid

Dagen är öppen för alla.

Mer information kommer senare.

Karta Otillgänglig