Distriktssköterskedagen 2021

Tid:Hela dagen

Distriktssköterskans roll i god & nära vård

Distriktssköterskedagen 2021 INSTÄLLD

 

Mot bakgrund av förlängda restriktioner i många regioner samt en åter ökande arbetsbelastning i vården har styrelsen fattat beslut om att ställa in Distriktssköteskedagen. Det är ett tråkigt beslut att fatta, då vi länge har planerat för, och inte minst längtat efter, denna dag. Den högsta prioriteringen kommer även i fortsättningen vara hälsa, säkerhet och att minska spridningen av infektioner. Vi hoppas att vi alla kan ses nästa år.

Följs oss på hemsida och sociala medier för fortsatt information

Hälsan går först.

Håll er uppdaterade genom att följa oss genom våra olika kanaler
Hemsida för Distriktssköterskedagen https://mkon.nu/distriktsskoterskedagen
Vår egen hemsidahttps://distriktsskoterska.com/
Vår Facebook https://www.facebook.com/DSFsverige/
Vår Instagram https://www.instagram.com/dsf_sverige/

Önskar Styrelsen
Distriktssköterskeföreningen Sverige
E-post:      dsfsverige@gmail.com

Karta Otillgänglig
inget formulär är valt