Årsmöte 2020 Distriktssköterskeföreningen Sverige

Tid:19:00

Hej,

Som ett resultat av vår situation med Covid-19 kommer vi inte kunna hålla vår Distriktssköterskedag, Framtidens patient 2020. Däremot kommer vårt årsmöte att hållas den 22 oktober men då via webben

Mer information om hur och var du ska ansluta till mötet kommer via våra kanaler, vår kongresshemsida vår egen hemsida vår Facebook.

 

Varmt välkomna

Styrelsen

Distriktssköterskeföreningen Sverige

 

 

Årsmöte 2020

Klicka här för mer information och anmälan.

 

 

 

 

Karta Otillgänglig