Årsmöte DSF Göteborg

Tid:17:30 - 20:00
Plats:Masthuggskyrkan, Klingersalen

Program för kvällen

17.30 – 18.00

Registrering och lättare förtäring

18.00 – 18.45
Catarina Henriksson, Demenssjuksköterska
Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – en
modell för mångprofessionell samverkan för
personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom

18.45 – 20.00
Årsmöte

 

För att anmäla dig mailar du till dsfgoteborg@gmail.com.
Du kommer få en bekräftelse så du vet att anmälan gått igenom.
Glöm inte informera oss om eventuella födoämnesallergier. Motioner,
återbud eller övriga frågor skickas till ovanstående mail.

Vi behöver din anmälan senast den 27 februari.

Klingersalen, Masthuggskyrkan

Storebackegatan 15, Göteborg

Hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

Laddar Karta...
inget formulär är valt