Socialstyrelsen ordnar workshop för jämlik vård – vill du representera DSF?

Socialstyrelsen planerar att arrangera workshops i två steg där de vid det första
mötet behöver vår hjälp för att ta reda på vilka de största utmaningarna är för att
uppnå en mer jämlik vård. Vid det andra workshoptillfället, som planeras till
hösten, vill de diskutera och ta fram förslag på prioriteringar inom hälso- och sjukvården

samt hur Socialstyrelsen kan bistå i det framtida arbetet med att för-
bättra jämlikheten i vården.

Den första workshopen äger rum den 17/5 i Stockholm.

Är du intresserad av att representera Distriktssköterskeföreningen? Hör i så fall av dig till oss på

dsfsverige@gmail.com så snart som möjligt med lite information om dig själv och din möjlighet att delta i detta.