HPV-vaccin införs för pojkar

Äntligen! Ett steg ytterligare mot jämställdhet och jämlikhet! Och vi har varit med och pressat på! Klappa er alla själva på axeln! Läs mer här.

Läs mer...

Dags att ansöka om stipendium samt nominera till årets distriktssköterska.

Lär mer om stipendieansökan här. Lär mer om nominering till årets Distriktssköterska här.

Läs mer...

Första fysiska styrelsemötet efter sommaren.

Den 7-8 september sammanträdde styrelsen för första fysiska styrelsemötet efter sommaren.

Läs mer...

Screeningen för nyfödda utökas med ytterligare en sjukdom

Läs mer här.

Läs mer...

Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Den 24 juni 2019 beslutade Folkhälsomyndigheten om ändringen i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ni hittar ändringsföreskriften (HSLF-FS 2019:17) på Folkhälsomyndighetens webbplats, och i den gemensamma…

Läs mer...

PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet bjuder in till inspirationsdag den 16 september 2019.

Läs mer...

Kongress 2019

Den 24-25 maj höll Distriktssköterskeföreningen i Sverige sin kongress och 60 års jubileum med årsmöte på Vår Gård. Här finner du information kring evenemanget.

Läs mer...

Remiss nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer har reviderats och skickas nu ut på en två månader lång remissrunda. Remissversionen av vårdprogrammet, information om remissrundan hittar ni via följande länk: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/  Under rubriken ”Remissrunda för reviderade vårdprogram”, välj ”matstrups- och magsäckscancer”….

Läs mer...

Riktlinjer för psoriasis

Nu är de nationella riktlinjerna för psoriasis publicerade på Socialstyrelsens hemsida. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med psoriasis.

Läs mer...

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2019

Här finner du DSF i Sveriges svar på Folkhälsomyndighetens rapport Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2019 .

Läs mer...