Stipendier för forskning och utveckling från SSF

Är du medlem i Svensk sjuksköterskeförening och håller på med forskning och utveckling? Då kan du återigen ansöka om stipendier från 2 olika fonder från SSF för hösten 2017. Läs mer och ansök på SSF:s hemsida: Ebba Danelius stiftelse Barnets…

Läs mer...

Är du intresserad av att representera Distriktssköterske- föreningen?

Vi söker medlemmar som är intresserade av att representera Distriktssköterskeföreningen i olika grupper och forum, bl.a. Primärvårdskvalitet och NoSB. Vi söker dig som har möjlighet att på dagtid närvara på möten (oftast lagda i Stockholm) samt arbetar inom det aktuella…

Läs mer...

Svensk sjuksköterskeförening anordnar konferens om omvårdnadsinformatik

Sektionen för omvårdnadsinformatik Riksföreningen anordnar den 12:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik den 16 maj kl.09:30 – 15.40 i Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, inom temat ”Standardiserad omvårdnadsdokumentation och personcentrerad vård, hur hänger det ihop?”. Ämnen under dagen är: Standardiserad dokumentation av…

Läs mer...

Välkommen till DSF’s nya hemsida!

Välkommen till Distriktssköterskeföreningens nya hemsida! Vi hoppas att denna sida kan bli en bra plattform för vår profession. Vi kommer framöver att arbeta vidare med att utveckla hemsidan. Allt är inte riktigt klart, bl.a. så fattas ännu lokalföreningarnas sidor men…

Läs mer...

Fira internationella sjuksköterskedagen tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening

Var med när Svensk sjuksköterskeförening firar Internationella sjuksköterskedagen och passa samtidigt på att gratulera deras ordförande Ami Hommel som fyllt 60 år! Fredag 12 maj 14:00-17:00 Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm   14:00-15:00 Föreläsning om Sjuksköterskans profession – I år är…

Läs mer...

Tobacco Endgame seminarium 16/5

Välkomna till åttonde seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025!  

Läs mer...

Ny rapport om samordnade insatser vid missbruk och beroende

Att komma överens – Vårdanalys Personer med missbruk och beroende har många gånger behov som kräver samordnade insatser från kommuner och landsting. Det har ofta konstaterats att samarbetet mellan kommuner och landsting brister, vilket på olika sätt drabbar personer med…

Läs mer...

Arbetar du med Psoriasis?

Socialstyrelsen arbetar just nu med ett projekt om att ta fram nya riktlinjer för vård vid psoriasis. I detta ingår att ta fram en grupp som arbetar med prioriteringsfrågor, medlemmarna i denna grupp tas från olika yrkesföreningar, bla från vår….

Läs mer...

Nikola lanserar ny webutbildning om katetrar och kateterskötsel

Nikola (nikola.nu) lanserar nu en ny webutbildning om katetrar och kateterskötsel. Syftet med den nya sajten är att ge ökad kunskap kring behandling med urinkateter, främst hos patienter och anhöriga men även hos vårdpersonal som arbetar med urinkatetrar. kateterfakta.nu

Läs mer...

Utbildning om hud och hudsjukdomar, främst för medlemmar i Skåne och Halland

Här finns en inbjudan till en utbildning om hud och hudsjukdomar som främst gäller för medlemmar i Skåne och Halland. Inbjudan DSK kurs i hudsjukdomar Skåne

Läs mer...