Remiss SVF för tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har genomgått en revidering och är nu ute på remiss. Bland annat finns förändringar i handläggningen av ändrade avföringsvanor. Läs mer på Regionala Cancercentrum i Samverkan. Skicka in dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast…

Läs mer...

Remiss, Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Socialstyrelsen genomförde 2016 en nationell utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede. Under arbetet med utvärderingen framkom att det finns otydligheter avseende vissa begrepp och behov av en mer konkret och verksamhetsnära beskrivning av vad begreppen innebär. För att…

Läs mer...

Remiss Vårdprogram Akut onkologi

Idag publicerar Regionala Cancercentrum i samverkan remissversion av ett nytt nationellt vårdprogram, Akut onkologi. Det är nu öppet för synpunkter  i remissrunda 1.  Vårdprogrammet gäller för vuxna patienter som har eller har haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta…

Läs mer...

Nationellt vårdprogram prostatacancer på remiss

Remissversionen av vårdprogrammet hittar ni på cancercentrums hemsida under Vårdprogram remissrunda 1.  Maila era synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 10 maj så sammanställer vi och skickar in svaren. Remiss 1 går till professionen för synpunkter på det medicinska innehållet; regionala…

Läs mer...

Folkhälsomyndigheten önskar synpunkter på det nationella vaccinations- programmen

Folkhälsomyndigheten har enligt smittskyddsförordningen (2004:255) i uppdrag att årligen sammanställa en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. DSF har nu möjlighet att lyfta frågor inom vaccinationsområdet som vi anser angelägna att ta upp i årets lägesrapport, som i övrigt…

Läs mer...

SSF anordnar Sjuksköterskedagarna i Stockholm 20-21 november 2018

Sjuksköterskedagarna äger rum i Stockholm 20–21 november 2018. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning. En av årets föreläsare på Sjuksköterskedagarna är Sheila Tlou, som genom kunskap, ledarskap, aktivism, problemlösning och politiska gärningar haft en betydande…

Läs mer...

Socialstyrelsen ordnar workshop för jämlik vård – vill du representera DSF?

Socialstyrelsen planerar att arrangera workshops i två steg där de vid det första mötet behöver vår hjälp för att ta reda på vilka de största utmaningarna är för att uppnå en mer jämlik vård. Vid det andra workshoptillfället, som planeras…

Läs mer...

Första numret av tidningen HÄLSA är ute nu

DSF Sveriges nya medlemstidning är här!

Läs mer...

Svensk sjuksköterskeförening: Bra liv för äldre – forskning ger nya möjligheter

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett…

Läs mer...

Inbjudan till föreläsningar om den mobila vården

Region Östergötland inbjuder till Nationellt samtal omkring den Mobila Vården!

Läs mer...