”Låt oss sätta primärvårdens kvalitetssystem i arbete!”

Ur artikel i Dagens Medicin. ”Primärvård har en nyckelroll både i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Bred kompetens, kontinuitet och tillgänglighet är och förblir grundstenar för jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet.” Artikeln är skriven av: Elisabeth Wallenius,…

Läs mer...

Ny personuppgifts-policy med anledning av GDPR

Nytt fr.o.m. 25 maj 2018 är den nya personuppgiftslagen GDPR. Läs mer om hur Distriktssköterskeföreningen hanterar personuppgifter.

Läs mer...

Dags att skicka in abstract till posterutställningen på Sjuksköterskedagarna

Ta chansen att sprida goda exempel från utvecklings- och forskningsprojekt på Sjuksköterskedagarna som äger rum i Stockholm 20 – 21 november 2018. I posterutställningen har du har möjlighet att beskriva kvalitetsarbete/utvecklingsprojekt eller forskningsprojekt. På Sjuksköterskedagarna deltar omkring 1000 kollegor från…

Läs mer...

Bra måltider i äldreomsorgen

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. Det är huvudbudskapen i…

Läs mer...

Remiss SVF för tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har genomgått en revidering och är nu ute på remiss. Bland annat finns förändringar i handläggningen av ändrade avföringsvanor. Läs mer på Regionala Cancercentrum i Samverkan. Skicka in dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast…

Läs mer...

Remiss, Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Socialstyrelsen genomförde 2016 en nationell utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede. Under arbetet med utvärderingen framkom att det finns otydligheter avseende vissa begrepp och behov av en mer konkret och verksamhetsnära beskrivning av vad begreppen innebär. För att…

Läs mer...

Remiss Vårdprogram Akut onkologi

Idag publicerar Regionala Cancercentrum i samverkan remissversion av ett nytt nationellt vårdprogram, Akut onkologi. Det är nu öppet för synpunkter  i remissrunda 1.  Vårdprogrammet gäller för vuxna patienter som har eller har haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta…

Läs mer...

Nationellt vårdprogram prostatacancer på remiss

Remissversionen av vårdprogrammet hittar ni på cancercentrums hemsida under Vårdprogram remissrunda 1.  Maila era synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 10 maj så sammanställer vi och skickar in svaren. Remiss 1 går till professionen för synpunkter på det medicinska innehållet; regionala…

Läs mer...

Folkhälsomyndigheten önskar synpunkter på det nationella vaccinations- programmen

Folkhälsomyndigheten har enligt smittskyddsförordningen (2004:255) i uppdrag att årligen sammanställa en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. DSF har nu möjlighet att lyfta frågor inom vaccinationsområdet som vi anser angelägna att ta upp i årets lägesrapport, som i övrigt…

Läs mer...

SSF anordnar Sjuksköterskedagarna i Stockholm 20-21 november 2018

Sjuksköterskedagarna äger rum i Stockholm 20–21 november 2018. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning. En av årets föreläsare på Sjuksköterskedagarna är Sheila Tlou, som genom kunskap, ledarskap, aktivism, problemlösning och politiska gärningar haft en betydande…

Läs mer...