Remiss Vårdprogram Akut onkologi

Idag publicerar Regionala Cancercentrum i samverkan remissversion av ett nytt nationellt vårdprogram, Akut onkologi. Det är nu öppet för synpunkter  i remissrunda 1.  Vårdprogrammet gäller för vuxna patienter som har eller har haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta…

Läs mer...

Nationellt vårdprogram prostatacancer på remiss

Remissversionen av vårdprogrammet hittar ni på hemsidan i länken nedan.  https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/ Maila era synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 10 maj så sammanställer vi och skickar in svaren. Remiss 1 går till professionen för synpunkter på det medicinska innehållet; regionala vårdprocessgrupper/arbetsgrupper/nätverk,…

Läs mer...

Folkhälsomyndigheten önskar synpunkter på det nationella vaccinations- programmen

Folkhälsomyndigheten har enligt smittskyddsförordningen (2004:255) i uppdrag att årligen sammanställa en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. DSF har nu möjlighet att lyfta frågor inom vaccinationsområdet som vi anser angelägna att ta upp i årets lägesrapport, som i övrigt…

Läs mer...

SSF anordnar Sjuksköterskedagarna i Stockholm 20-21 november 2018

Sjuksköterskedagarna äger rum i Stockholm 20–21 november 2018. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning. En av årets föreläsare på Sjuksköterskedagarna är Sheila Tlou, som genom kunskap, ledarskap, aktivism, problemlösning och politiska gärningar haft en betydande…

Läs mer...

Socialstyrelsen ordnar workshop för jämlik vård – vill du representera DSF?

Socialstyrelsen planerar att arrangera workshops i två steg där de vid det första mötet behöver vår hjälp för att ta reda på vilka de största utmaningarna är för att uppnå en mer jämlik vård. Vid det andra workshoptillfället, som planeras…

Läs mer...

Första numret av tidningen HÄLSA är ute nu

DSF Sveriges nya medlemstidning är här!

Läs mer...

Svensk sjuksköterskeförening: Bra liv för äldre – forskning ger nya möjligheter

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett…

Läs mer...

Inbjudan till föreläsningar om den mobila vården

Region Östergötland inbjuder till Nationellt samtal omkring den Mobila Vården!

Läs mer...

DSF satsar på en medlemstidning igen!

Styrelsen fick ett spännande förslag och provar att ge ut 4 nr under 2018. Kom med feedback och bidra gärna med artiklar, nyheter, info från lokalföreningarnas verksamhet, mm. Det är VÅR tidning och den blir som allra bäst när medlemmarna…

Läs mer...

Lämna förslag på presentationer vid VFU-konferens

Varmt välkomna att skicka in förslag på presentationer till VFU-konferens 2018 i Karlstad. Det är Svensk sjuksköterskeförening   anordnar konferensen tillsammans med Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet (se bifogad fil). Senast 1 mars vill vi ha ditt abstrakt. Vi…

Läs mer...