Lämna förslag på presentationer vid VFU-konferens

Varmt välkomna att skicka in förslag på presentationer till VFU-konferens 2018 i Karlstad. Det är Svensk sjuksköterskeförening   anordnar konferensen tillsammans med Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet (se bifogad fil). Senast 1 mars vill vi ha ditt abstrakt. Vi…

Läs mer...

Socialstyrelsen lämnar ny rapport om kvalitetsregister

Socialstyrelsen publicerade idag en rapport om Kvalitetsregister i kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. De visar bland annat att det är möjligt att ta fram viktiga indikatorer som kan användas för uppföljning och verksamhetsutveckling av kommunernas hälso- och sjukvård. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17

Läs mer...

Information från Svensk sjuksköterskeförening angående kommunikationsinsats – Svensk sjukvård behöver omvårdnad

Kommunikationsinsats för god omvårdnad Våren 2018 sjösätter Svensk sjuksköterskeförening ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” – en kommunikationsinsats som sträcker sig fram till föreningsstämman 2019. Syftet är att få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också…

Läs mer...

Socialstyrelsen söker en distriktssköterska till grupp som skall utveckla ett kunskapsstöd om undernäring

Socialstyrelsen utvecklar under våren 2018 ett kunskapsstöd som syftar till att stödja kommuner och landsting/regioner i deras arbete med att förebygga undernäring hos brukare och patienter. Kunskapsstödet riktar sig till chefer och personal inom de verksamheter som enligt gällande föreskrift…

Läs mer...

DSF i paneldebatt på Primärvårdens dag

DSF:s ordförande Ina El-Sherif deltog i en paneldebatt på Primärvårdens Dag 7 februari 2018, arrangör: Dagens Medicin. Ina varnade för att många distriktssköterskor är under hård press och påtalade vikten av att ha välfungerande arbetsplatser med närvarande chefer, struktur, skall-krav…

Läs mer...

Nu finns möjlighet att söka Vitalis stipendium

Vitalis stipendium på 50 000 kr – användarnära innovationer för vård och omsorg. Vitalis vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod…

Läs mer...

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt År!!

Styrelsen för DSF vill passa på att önska er alla ett riktigt Gott Nytt År och passa på att fresta med lite nyheter under det kommande året.  

Läs mer...

Remiss SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Socialstyrelsen vill ha in synpunkter på remiss SOU 2017:76 som gäller Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. Om du har synpunkter på denna remiss så maila in dessa till dsfsverige@gmail.com senast 10 januari 2018 så sammanställer vi alla svar från Distriktssköterskeföreningen och…

Läs mer...

Socialstyrelsen söker deltagare i expertgrupp för nytt projekt : ”Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre”

Bakgrunden till projektet är i korthet att äldre i alltför stor omfattning får läkemedelsbehandling mot symtom snarare än mot bakomliggande orsaker. Detta medför inte bara att äldre patienter i många fall saknar korrekt och ändamålsenlig behandling, utan ofta också en…

Läs mer...

Enkätundersökning: Distriktssköterskors erfarenheter av risker och skador i boendemiljöer

Du som är yrkesverksam distriktssköterska inbjuds nu att delta i en enkätundersökning om vilka erfarenheter och kunskap som du fått av att arbeta med risker och skador som inträffar i hem- och boendemiljöer. Vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet…

Läs mer...