Kära medlemmar

Det är nu dags att nominera styrelseledamöter inför Distriktssköterskeföreningen i Sveriges årsmöte den 13 april i Stockholm.
Vi vill gärna ha en öppen process vilket innebär att alla lokala föreningar och medlemmar ges möjlighet att nominera nya och föreslå omval på de ledamöter vars period går ut.
Varje person/lokal förening kan nominera flera personer som:

  • Ledamöter i styrelsen
  • Revisorer
  • Mediekommitté

Distriktssköterskeföreningens styrelse omfattar för närvarande

  • 8 ledamöter samt Ordförande, med mandattid om 2 år.
  • Revisorer väljs årligen.
  • Mediekommitténs ledamöter som väljs på 2 år.

Kriterier för nominering till DSF styrelse och övriga förtroendeuppdrag är att man är:

  • Medlem i DSF
  • Yrkesverksam
  • Har ett stort engagemang i professionella frågor

Nomineringar görs i formuläret nedan.

Senast den 11 mars 2017 behöver vi era nomineringar!

För frågor vänligen maila till dsfjamtland@gmail.com

 

Välkomna med era nomineringar!!

Valberedningen DSF Sverige