Motion till årsmötet senast 29/2

Har du förslag på frågor som du tycker är viktiga för föreningen att arbeta med skickar du in motionen till oss genom att kort motivera ditt förslag och avsluta med vad du anser att föreningen ska fatta beslut om. Motionen måste vara DSF tillhanda senast den 29 februari, 2024. Vill du veta mer så följ nedanstående länk.

Motioner till årsmötet

inget formulär är valt