Här är vi som sitter i styrelsen för Hallands lokalförening.

Ordförande

Ann-Charlotte Åhlander

 

 

 

Sekreterare

Fia Wilkmar

 

 

 

Kassör Vakant

Ledamot

Christina Karlsson

Ledamot

Jennie Pending

Ledamot

Carina Liljegren