Här är vi som sitter i styrelsen för Hallands lokalförening.

Ordförande

Ann-Charlotte (Lotta) Åhlander

Arbetar på VC Västravall/Breared i Varberg.

Ledamot i Dsf Sverige sedan 2017

 

 

 

Sekreterare

Fia Wilkmar

Distriktssköterska sedan 2005. Arbetar på Falkenbergs vårdcentral.

 

 

 

Kassör Vakant

Ledamot

Christina Karlsson

Distriktssköterska sedan 21 år.

Har under åren bl a arbetat med diabetesmottagning, BVC och flyktingmottagning.

Ledamot

Jennie Pending

Distriktssköterska sedan 2014. Arbetar i  Distrikssköterskegruppen Synapsen med hemsjukvård Falkenberg

Ledamot

Carina Liljegren

Distriktssköterska sedan 2009. Arbetar i Hemsjukvården i Falkenberg.