Vill du bli medlem i distriktssköterskeföreningen?

Distriktssköterskeföreningen i Sverige är en riksomfattande yrkesförening för leg. sjuksköterskor som har eller studerar specialistutbildning till distriktssköterska. I vissa län finns även lokala föreningar och medlemskapet gäller även där. Föreningen är politiskt och fackligt obunden. Distriktssköterskeföreningen är en sektion under Svensk Sjuksköterskeförening. 

Föreningen verkar för att tillvarata distriktssköterskans unika kompetens och professionella utveckling. Föreningens syfte är att bevaka och främja sina medlemmars professionella utveckling genom:

  • Att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande

  • Att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde.

  • Att samverka med Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

  • Att samverka med andra riksföreningar för sjuksköterskor
  • Att samverka med andra organisationer och intresseföreningar inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

Medlemsavgift:     300:- per år
Ålderspensionär:  150:- per år
Studerande:          Gratis första året som student sedan full medlemsavgift

Om du vill bli medlem i Distriktssköterskeföreningen, anmäl dig via formuläret nedan.

Betalning sker till din lokala förenings post- eller bankgironummer.

Om det inte finns någon lokalförening där du bor blir du medlem i Nationell förening. Betala då istället in till bankkonto i Handelsbanken:

Bankgiro: 616-8991 Handelsbanken