DSF i paneldebatt på Primärvårdens dag

DSF:s ordförande Ina El-Sherif deltog i en paneldebatt på Primärvårdens Dag 7 februari 2018, arrangör: Dagens Medicin. Ina varnade för att många distriktssköterskor är under hård press och påtalade vikten av att ha välfungerande arbetsplatser med närvarande chefer, struktur, skall-krav…

Läs mer...

Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt År!!

Styrelsen för DSF vill passa på att önska er alla ett riktigt Gott Nytt År och passa på att fresta med lite nyheter under det kommande året.  

Läs mer...

Remiss SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Socialstyrelsen vill ha in synpunkter på remiss SOU 2017:76 som gäller Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. Om du har synpunkter på denna remiss så maila in dessa till dsfsverige@gmail.com senast 10 januari 2018 så sammanställer vi alla svar från Distriktssköterskeföreningen och…

Läs mer...

Socialstyrelsen söker deltagare i expertgrupp för nytt projekt : ”Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre”

Bakgrunden till projektet är i korthet att äldre i alltför stor omfattning får läkemedelsbehandling mot symtom snarare än mot bakomliggande orsaker. Detta medför inte bara att äldre patienter i många fall saknar korrekt och ändamålsenlig behandling, utan ofta också en…

Läs mer...

Enkätundersökning: Distriktssköterskors erfarenheter av risker och skador i boendemiljöer

Du som är yrkesverksam distriktssköterska inbjuds nu att delta i en enkätundersökning om vilka erfarenheter och kunskap som du fått av att arbeta med risker och skador som inträffar i hem- och boendemiljöer. Vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet…

Läs mer...

En distriktssköterskas reflektioner över den vetenskapliga konferensen ”Läkare i hemsjukvården” i Lund

Den vetenskapliga konferensen ”Läkare i hemsjukvården”, arrangerad av Läkartidningen, tog plats i Lund 12:e oktober. Syftet med konferensen var dels att belysa de speciella utmaningar, men också de berikande upplevelser, som läkarens arbete i hemsjukvården innebär och dels att formulera…

Läs mer...

Arbetar du med patienter som har sjukdomar i rörelseorganen?

Socialstyrelsen kommer under hösten att påbörja arbetet med att revidera de Nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. De söker därför personer som kan delta i en heldags hearing den 8 februari, 2018 i Stockholm för att informera om riktlinjeuppdraget, arbetet med revideringen samt diskutera…

Läs mer...

Distriktssköterskeföreningens remissvar på utredningen God och nära vård

Nedan finner du Distriktssköterskeföreningens remissvar på utredningen om God och nära vård, SOU 2017:53. Remissvar God & nära vård Distriktssköterskeföreningen 2017-09-27

Läs mer...

Remiss, målnivåer vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna. I december 2016 presenterade Socialstyrelsen remissversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Därefter startade arbetet med målnivåer. Arbetet har bedrivits enligt den…

Läs mer...

Medlemsfolder för lokalföreningar

Nu finns en PDF version av den nya foldern om ni själva vill skriva ut den och lämna ut när ni rekryterar nya medlemmar. Ni hittar den under Dokument – Broschyr. Om ni vill beställa den tryckta versionen gör ni…

Läs mer...