SSF anordnar Sjuksköterskedagarna i Stockholm 20-21 november 2018

Sjuksköterskedagarna äger rum i Stockholm 20–21 november 2018. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning. En av årets föreläsare på Sjuksköterskedagarna är Sheila Tlou, som genom kunskap, ledarskap, aktivism, problemlösning och politiska gärningar haft en betydande…

Läs mer...

Socialstyrelsen ordnar workshop för jämlik vård – vill du representera DSF?

Socialstyrelsen planerar att arrangera workshops i två steg där de vid det första mötet behöver vår hjälp för att ta reda på vilka de största utmaningarna är för att uppnå en mer jämlik vård. Vid det andra workshoptillfället, som planeras…

Läs mer...

Första numret av tidningen HÄLSA är ute nu

DSF Sveriges nya medlemstidning är här!

Läs mer...

Svensk sjuksköterskeförening: Bra liv för äldre – forskning ger nya möjligheter

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett…

Läs mer...

Inbjudan till föreläsningar om den mobila vården

Region Östergötland inbjuder till Nationellt samtal omkring den Mobila Vården!

Läs mer...

DSF satsar på en medlemstidning igen!

Styrelsen fick ett spännande förslag och provar att ge ut 4 nr under 2018. Kom med feedback och bidra gärna med artiklar, nyheter, info från lokalföreningarnas verksamhet, mm. Det är VÅR tidning och den blir som allra bäst när medlemmarna…

Läs mer...

Lämna förslag på presentationer vid VFU-konferens

Varmt välkomna att skicka in förslag på presentationer till VFU-konferens 2018 i Karlstad. Det är Svensk sjuksköterskeförening   anordnar konferensen tillsammans med Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet (se bifogad fil). Senast 1 mars vill vi ha ditt abstrakt. Vi…

Läs mer...

Socialstyrelsen lämnar ny rapport om kvalitetsregister

Socialstyrelsen publicerade idag en rapport om Kvalitetsregister i kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. De visar bland annat att det är möjligt att ta fram viktiga indikatorer som kan användas för uppföljning och verksamhetsutveckling av kommunernas hälso- och sjukvård. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17

Läs mer...

Information från Svensk sjuksköterskeförening angående kommunikationsinsats – Svensk sjukvård behöver omvårdnad

Kommunikationsinsats för god omvårdnad Våren 2018 sjösätter Svensk sjuksköterskeförening ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” – en kommunikationsinsats som sträcker sig fram till föreningsstämman 2019. Syftet är att få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också…

Läs mer...

Socialstyrelsen söker en distriktssköterska till grupp som skall utveckla ett kunskapsstöd om undernäring

Socialstyrelsen utvecklar under våren 2018 ett kunskapsstöd som syftar till att stödja kommuner och landsting/regioner i deras arbete med att förebygga undernäring hos brukare och patienter. Kunskapsstödet riktar sig till chefer och personal inom de verksamheter som enligt gällande föreskrift…

Läs mer...