Remiss SVF för tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har genomgått en revidering och är nu ute på remiss. Bland annat finns förändringar i handläggningen av ändrade avföringsvanor. Läs mer på Regionala Cancercentrum i Samverkan. Skicka in dina synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast…

Läs mer...

Remiss, Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Socialstyrelsen genomförde 2016 en nationell utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede. Under arbetet med utvärderingen framkom att det finns otydligheter avseende vissa begrepp och behov av en mer konkret och verksamhetsnära beskrivning av vad begreppen innebär. För att…

Läs mer...

Remiss Vårdprogram Akut onkologi

Idag publicerar Regionala Cancercentrum i samverkan remissversion av ett nytt nationellt vårdprogram, Akut onkologi. Det är nu öppet för synpunkter  i remissrunda 1.  Vårdprogrammet gäller för vuxna patienter som har eller har haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta…

Läs mer...

Nationellt vårdprogram prostatacancer på remiss

Remissversionen av vårdprogrammet hittar ni på cancercentrums hemsida under Vårdprogram remissrunda 1.  Maila era synpunkter till dsfsverige@gmail.com senast den 10 maj så sammanställer vi och skickar in svaren. Remiss 1 går till professionen för synpunkter på det medicinska innehållet; regionala…

Läs mer...

Folkhälsomyndigheten önskar synpunkter på det nationella vaccinations- programmen

Folkhälsomyndigheten har enligt smittskyddsförordningen (2004:255) i uppdrag att årligen sammanställa en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. DSF har nu möjlighet att lyfta frågor inom vaccinationsområdet som vi anser angelägna att ta upp i årets lägesrapport, som i övrigt…

Läs mer...

Nu finns möjlighet att söka Vitalis stipendium

Vitalis stipendium på 50 000 kr – användarnära innovationer för vård och omsorg. Vitalis vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod…

Läs mer...