Årets Distriktssköterska

Årets Distriktssköterska erhåller 10 000 kr och en oljelampa i keramik med guldtext.

Vinnare av Årets Distriktssköterska kungörs vid Distriktssköterskeföreningens (DSF) årsmöte, omnämns på föreningens hemsida och facebook-sida samt i Vårdmagasinet HÄLSA.

 

Kriterier för ansökan

 

Personen som nomineras ska vara medlem i Distriktssköterskeföreningen.

Medlem kan nominera sig själv. Den som nominerar ska bifoga två referenser med uppdaterade kontaktuppgifter.

 

Den som nomineras till Årets Distriktssköterska ska:

   • vara yrkesverksam inom något av distriktssköterskans professionsområden
   • bidragit till att föra professionen framåt och/eller utfört en särskilt värdefull insats för patient och/eller närstående
   • vara medlem i DSF sedan minst två år
   • tillfrågas innan nominering skickas in

 

Årets Distriktssköterska skriver en kortare text om det aktuella arbetet/insatsen som publiceras i Vårdmagasinet HÄLSA.

 

Styrelsen för DSF Sverige förbehåller sig rätten att utse Årets Distriktssköterska eller avstå vid för få sökande eller ofullständigt uppfyllda kriterier. Beslutet kan inte överklagas.

 

Nomineringen görs senast 15 mars 2018 i formuläret nedan.

 

Välkommen med din ansökan!