Årets Distriktssköterska

Årets Distriktssköterska erhåller 10 000 kr och en oljelampa i keramik med guldtext.

Vinnare av Årets Distriktssköterska kungörs vid Distriktssköterskeföreningens (DSF) årsmöte, omnämns på föreningens hemsida och facebook-sida samt i Vårdmagasinet HÄLSA.

Kriterier för ansökan

Personen som nomineras ska vara medlem i Distriktssköterskeföreningen.

Medlem kan nominera sig själv. Den som nominerar ska bifoga två referenser med uppdaterade kontaktuppgifter.

Den som nomineras till Årets Distriktssköterska ska:

   • vara yrkesverksam inom något av distriktssköterskans professionsområden
   • bidragit till att föra professionen framåt och/eller utfört en särskilt värdefull insats för patient och/eller närstående
   • vara medlem i DSF sedan minst två år
   • tillfrågas innan nominering skickas in

Årets Distriktssköterska skriver en kortare text om det aktuella arbetet/insatsen som publiceras i Vårdmagasinet HÄLSA.

Styrelsen för DSF Sverige förbehåller sig rätten att utse Årets Distriktssköterska eller avstå vid för få sökande eller ofullständigt uppfyllda kriterier. Beslutet kan inte överklagas.

Nomineringen görs senast 2 februari 2019 i formuläret nedan.

Så hanterar föreningen dina personuppgifter vid stipendieansökan.

Välkommen med din ansökan!