Här söker du resebidrag till DSK-dagen 2018.

För att söka resebidrag så måste du uppfylla följande kriterier.

  • Du kan inte söka om du bor i Stockholm eller angränsande län (Uppsala, Västmanland och Sörmland).
  • Du måste välja billigaste alternativ av resa.
  • Du måste vara medlem i DSF.
  • Styrelsen förbehåller sig rätten att utse de medlemmar som får bidraget, max 50 personer. Vi önskar en spridning av medlemmar från hela riket som kommer på DSK-dagen med årsmöte.

Resebidraget är max 1000 kr /medlem men om din resa är billigare så ersätts kostnaden med motsvarande belopp.

Ansökan om resebidrag ska skickas in via nedanstående formulär till DSF senast den 6 april 2018, ansökningar som kommer in efter detta kommer inte att utbetalas.

Ersättningsblanketten (korrekt ifylld) tillsammans med kvitton på resan skickas till DSF:s kassör (adressen kommer i mail efter ansökan) senast 27 april 2018, poststämpel gäller. Ersättningsblanketten måste vara korrekt ifylld annars sker inte någon utbetalning. Frågor angående blanketten skickas till dsfsverige@gmail.com