DSF Stockholms Höstmöte

Varmt välkommen till DSF Stockholms Höstmöte! Torsdag 19 oktober kl 17-21 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm Kvällens program Kl 17-18        Fika, mingel och tipsrunda bland utställarna Kl 18-18:30   ”I have to quit!” Distriktssköterska Lena Lundh föreläser om sin avhandling om tobaksavvänjning Kl 18:30-20   Diskussionskväll med ledande landstingspolitiker Vi har bjudit in ledamöter i Landstingsfullmäktige som är gruppchefer och engagerade i hälso- och sjukvårdsfrågor, en representant från vardera parti för att förutsättningslöst diskutera primärvårdens framtid, vi står ju inför stora förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet. Vi önskar ingen paneldebatt utan mer en brainstorming, hur ska vi tillsammans lösa de ökade kraven på primärvården? Vi har ställt dessa frågor till de inbjudna politikerna: Vad kan distriktssköterskan bidra med i framtidens primärvård? Distriktssköterskans viktiga uppgift i folkhälsoarbetet är att i kontakter med patienter och anhöriga systematiskt integrera förebyggande och hälsofrämjande aspekter. Det är i dessa vardagliga möten som hälso- och sjukvården har sin största förebyggande potential. Hur ska den utvecklas? Hur kan distriktssköterskans arbete effektiviseras? Hur kan vi på bästa sätt använda distriktssköterskans kompetens i framtiden då vi kommer att vårda ett stort antal äldre sjuka i deras hem?  Även i mottagningsarbetet kan distriktssköterskans insatser utökas. Dsk åtnjuter stort förtroende hos befolkningen, det kan användas i kampen mot folkhälsoproblemet fetma och stillasittande. Hur kan vi konkret avlasta läkarna? Ska vi följa exemplet från flera andra europeiska länder och utöka dsk:s förskrivningsrätt? Kl 20-21 Middag Du anmäler dig till mötet i formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 13 oktober. Återbud lämnas till dsf.sthlm.birgitta.floodasberg@gmail.com eller till margareta.serednicka@gmail.com   OBS! Om du inte kan komma måste du lämna återbud. Uteblivet deltagande utan avanmälan kostar. Du blir ersättningsskyldig för en del av kostnaden och kommer i förekommande fall debiteras med 200 skr. Varmt välkomna!! Styrelsen DSF Stockholm

Läs mer...